Hoe cliché. De weekends zijn fun, maandag is hel.

Het probleem ligt in het feit dat weekends eigenlijk bedoeld zijn om rust te nemen na een vruchtvolle en stichtende werkweek, maar dat ze gebruikt worden voor losbandig plezier en korte nachten.
De oplossing ligt voor de hand: langere weekends!