27-02-08

Zee

Altijd bevreemdend hoe om 16u stipt de plateau kan leeglopen. Zoals eb en vloed, onvermijdelijk. Weg geruis en gemurrel van de golven, enkel nog een occasionele collega die zucht of telefoneert.
Rust.